1: در هر سانتیمتر از پوست بدن، 12 متر عصب و 4 متر رگ و مویرگ وجود دارد.  2: اسب ماده 30 دندان و اسب نر 36 دندان دارد.                                             

3: دریای مدیترانه بین 3 قاره اروپا و آسیا و آفریقا قرار دارد.

4: انسان بر اثر گزش 20 نیش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد.

5: 85 درصد گیاهان در اقیانوسها رشد میکنند.

دسته ها : دانستنیها
يکشنبه هفدهم 6 1387
X