هنرمند در این جهان پر اندوه تنها یک وظیفه دارد و آن این است که: چنان کند که مردم به دیدار او یک لحظه اندوه خویش را فراموش کنند.

(چارلی چاپلین)

يکشنبه هفدهم 6 1387

ارسطو می گفت:

- فرق میان عالم و جاهل مانند تفاوت زنده و مرده است.

- چیزی مانند احساس انسان را سیراب نمی کند.

- آرزو خواب بیداران است.

- فضیلت تنها در اعتدال است.

يکشنبه هفدهم 6 1387

- آرنولد گلاسکو: خنده آرام بخشی است بدون عوارض جانبی.

- برنارد شاو: کوتاه ترین قطعه ادبی لطیفه است.

- ولتر: وظیفه طبیب عوض کردن طبیعت بیمار و هنر او شاد و سرحال نمودن است.

- نورمن کازینر: خنده ورزش اعصاب و موجب آرامش روان است.

- آلیسون کرین: خنده پایان بخش تمام اضطرابهای روحی انسان است.

- دکتر فرای: مردم برای حفظ سلامت خود باید بخندند.

- پاول دیویس: خنده جزو ضروریات زندگی هر انسان است.

- خوزه الیاس: خنده سالم و صادقانه درمان بخش بسیاری از بیماریهاست.

- آناتول فرانس: بهترین اسلحه برای مبارزه با مشکلات خندیدن است.

 

 

جمعه پانزدهم 6 1387
X