- پیامبر اکرم(ص): بهترین عبادات در نزد خدا خشنود کردن دل مومن است.

- پیامبر اکرم(ص): هیچ مومنی نیست جز اینکه او را لطیفه و مزاح هست.

- پیامبر اکرم(ص): من شوخی میکنم اما جز حق چیزی نمی گویم.

- پیامبر اکرم(ص): ادخال سرور در قلب مومن مستحب است.

- پیامبر اکرم(ص): مومن، لطیفه گو و گشاده رو و منافق، شرور و خشن است.

- پیامبر اکرم(ص): خداوند دوست دارد که انسان به روی برادر مومن خویش از شوق دیدار لبخند زند.

- امام علی(ع): کسی که مسرتی در دل مومن ایجاد کند خداوند در روز قیامت قلب او را مسرور و فرحناک سازد.

- امام صادق(ع): کسی که مومنی را شاد و خشنود نماید گمان نکند که تنها او را شاد و خشنود ساخته، به خدا سوگند پیامبر اکرم(ص) را شاد و خشنود نموده است.

 - امام باقر(ع): به راستی که بهترین کارها نزد پروردگار متعال همانا وارد ساختن شادی و سرور بر قلب مومن است.


منابع حدیث ها: /ریاض الانس/بحار الانوار/نهج الفصاحه/وسایل الشیعه/اصول کافی

دسته ها : حدیث
جمعه پانزدهم 6 1387
X